تلفن: 93-32371390-031

موبایل: 09132104053
09131185724

  • text1

  • text1

  • 118co

از مشتریان  عمده سازمان می توان به شرکتهای ذیل اشاره نمود:

Øشهرداری منطقه 3 شیراز
Øشرکت گاز پارسیان
Øشهرجدید عالی شهر
Øشهرداری منطقه 3 و 10 اصفهان
Øشهرداری شاهین شهر
Øشهرداری بندرعباس
Øشهرداری بوشهر
Øشهرداری برازجان
Øشهرداری ساوه
Øشهرداری کرمان
Øشهرداری کرج
Øشهرداری خرم آباد
Øشهرداری منطقه 22 تهران
Øشهرداری های مناطق 4 ، 3 ، 1 اهواز
Øمسکن مهر بندرعباس
Øشهرداری بندر انزلی
Øشرکت پالایش گاز ایلام
Øشهرداری دزفول
Øشهرداری آبادان
Øشهر جدید بهارستان
Øشهرداری قزوین
Øشهرداری دماوند
Øشهرداری آبادان
Øسازمان عمران و شهرداری چابهار
Ø و ......

پروژه های انجام شده

پروژه شهری اصفهان

پروژه مبلمان شهری

پروژه انجام شده توسط شرکت مبارز در پروژه شهری اصفهان پروژه انجام شده توسط شرکت مبارز در پروژه شهری اصفهان


پروژه شهری اصفهان

پروژه مبلمان شهری

پروژه انجام شده توسط شرکت مبارز در پروژه شهری اصفهان پروژه انجام شده توسط شرکت مبارز در پروژه شهری اصفهان


اخبار

پروژه خيابان سازي ، پاركينگ و مجتمع اداري ، تجاري باغ گلدسته

خيابان باغ گلدسته به عنوان يکي از مهمترين خيابانهاي مرکزي شهر اصفهان علاوه بر دارا بودن ويژگيهاي

اولين و بزرگترين پارك بازي مدرن و جذاب كشور


اين پروژه عظيم در فضايي به مساحت 170000 متر مربع در كمربندي شرق اصفهان در حا